Giỏ hàng

Thời gian phân hủy Ozone trong không khí và trong nước

Ozone là một chất không ổn định và sẽ phân hủy(Phân rã) nhanh chóng ở điều kiện thường. 

O3 <=>O2

Thời gian phân hủy của Ozone trong nước diễn ra nhanh hơn nhiều so với Ozone trong không khí.

Có rất nhiều yếu tố ảnh hưởng đến thời gian phân ra của Ozone, ví dụ:

- Trong không khí: Nhiệt độ, độ ẩm, thành phần không khí, áp suất, tốc độ đối lưu.....

- Trong nước: Nhiệt độ, PH, thành phần chất trong nước, áp suất, đối lưu...

Bảng 1: chu kỳ bán rã của ozon trong khí và nước ở các nhiệt độ khác nhau

Không khíHòa tan trong nước (pH 7)
Nhiệt độ (°C)nửa cuộc đờiNhiệt độ (°C)nửa cuộc đời
-503 tháng1530 phút
-3518 ngày2020 phút
-258 ngày2515 phút
203 ngày3012 phút
1201,5 giờ358 phút
2501,5 giây  

Bảng 2: chu kỳ bán rã của ozon trong nước có PH khác nhau

 

Bảng 3: Sự phân hủy ozone trong các loại nước khác nhau ở 20°C. 1 = nước cất hai lần; 2 = nước cất; 3 = nước máy; 4 = nước ngầm có độ cứng thấp; 5 = nước lọc từ Hồ Zurich (Thụy Sĩ); 6 = nước lọc từ Bodensee (Thụy Sĩ)

 
Bảng 4:  Kết quả Chu kỳ bán rã của các thử nghiệm về nhiệt độ, tốc độ không khí và độ ẩm khác nhau

Kết luận:

- Ozone là một chất không bền, rất dễ bị phân hủy và trong thực tế Ozone có thời gian phân hủy nhanh hơn nhiều so với các ghi nhận ở trên, vì trong điều kiện môi trường các chỉ số ảnh hưởng đều rất cao: Nhiệt độ cao, độ ẩm cao, thành phần tạp chất cao, tính đối lưu cao...

- Sau khi phân hủy, Ozone tạo ra Oxy, nên không để lại bất cứ tồn dư hóa học có hại nào.

Danh mục tin tức

Từ khóa

Messenger Zalo Hotline