Giỏ hàng

Cần bao nhiêu Ozone để tiệt trùng được vi khuẩn và vi rút trong nước?

"Cần bao nhiêu Ozone để tiệt trùng được vi khuẩn và vi rút trong nước?" là câu hỏi thường gặp của khách hàng cần tư vấn khi dùng Ozone để xử lý nước. Hôm nay, KHANGTHINHTECH sẽ đi sâu về vấn đề này.

   Để khử trùng được vi khuẩn và virut trong nước, chúng ta cần có nồng độ thích hợp trong một khoảng thời gian tiếp xúc đủ lâu, chính vì vậy trong ngành môi trường có một thông số là CT - thông số này thể hiện nồng độ và thời gian cần để tiệt trùng 1 loại vi khuẩn ở 1 điều kiện cụ thể. CT có đơn vị là ppm.min hoặc mg.min/L .

   Ứng với mỗi loại vi khuẩn, virut khác nhau chúng ta cần có nồng độ Ozone hòa tan và thời gian tiếp xúc khác nhau, các yếu tố môi trường(Nhiệt độ, pH....) cũng ảnh hưởng đến giá trị CT này.

 Ví dụ: biểu đồ ở trên đây đưa ra một tập hợp các giá trị CT để tiệt trùng cryptosporidium. Giá trị CT cần thiết để vô hiệu hóa 99% (2 Log) cryptosporidium ở 15 độ C là 12. Nếu nồng độ ôzôn trong nước là 2ppm, thì cần duy trì mức ôzôn đó trong nước trong 6 phút. Nồng độ ozone (2ppm) x Thời gian (6 phút) = 12. 

Trên đây là một biểu đồ khác đưa ra các giá trị CT để tiệt trùng 99% nhiều loại mầm bệnh khác nhau ở 5 độ C với bốn loại chất khử trùng khác nhau. Vi khuẩn E.coli có giá trị CT rất thấp là 0,02 với ozone. Nồng độ ozone 0,5 ppm chỉ cần 0,04 phút (2,4 giây) thời gian tiếp xúc để tiệt trùng 99% E.coli. Clo cũng là chất oxi hóa nhưng không mạnh bằng ozon. Biểu đồ cho thấy các giá trị CT của ba dạng clo khác nhau. Tất cả chúng đều có giá trị CT cao hơn và do đó cần nồng độ cao hơn hoặc thời gian tiếp xúc lâu hơn cho cùng một mức độ khử trùng.

Từ thông số trên, để ứng dụng Ozone để xử lý nước cho một dự án cụ thể ta cần tính toán lựa chọn công suất máy Ozone thích hợp và lựa chọn phương pháp hòa tan Ozone vào nước hiệu quả.

Tham khảo:

Thời gian phân hủy Ozone trong không khí và trong nước

Danh mục tin tức

Từ khóa

Messenger Zalo Hotline