Giỏ hàng

Ứng dụng Ozone xử lý nước trong hệ Tháp làm mát (Cooling Tower)

Ozone được sử dụng làm chất diệt khuẩn, khử các kim loại, chất vô cơ hữu cơ trong các ứng dụng tháp giải nhiệt. Ozone có thể giảm chi phí và cung cấp giải pháp thay thế xanh cho các hóa chất truyền thống. 

Lợi ích của việc sử dụng Ozone trong Tháp giải nhiệt là:

- Chi phí hóa chất thấp hơn 

- Chi phí vận hành tổng thể thấp hơn 

- Giảm xả hóa chất

- Ngăn chặn tắc nghẽn bình ngưng

- Thay thế hóa chất xanh, thân thiện với môi trường

- Chi phí năng lượng thấp hơn

  Ozone được sử dụng thay cho các hóa chất hiện có như một chất diệt khuẩn. Tiêu thụ hóa chất thấp hơn và do đó xả hóa chất thấp hơn là kết quả khi ozone được thực hiện. Tiết kiệm chi phí có thể được thực hiện bằng cách giảm tiêu thụ hóa chất và giảm chi phí xử lý nước thải hoặc chi phí.

 Ozone được sử dụng thay cho các hóa chất hiện có như một chất diệt khuẩn. Tiêu thụ hóa chất thấp hơn và do đó xả hóa chất thấp hơn là kết quả khi ozone được thực hiện. Tiết kiệm chi phí có thể được thực hiện bằng cách giảm tiêu thụ hóa chất và giảm chi phí xử lý nước thải hoặc chi phí.
 Ozone được sử dụng thay cho các hóa chất hiện có như một chất diệt khuẩn. Tiêu thụ hóa chất thấp hơn và do đó xả hóa chất thấp hơn là kết quả khi ozone được thực hiện. Tiết kiệm chi phí có thể được thực hiện bằng cách giảm tiêu thụ hóa chất và giảm chi phí xử lý nước thải hoặc chi phí.
 Tùy thuộc vào hoạt động và điều kiện của tháp giải nhiệt, mức tiêu thụ nước có thể giảm, chi phí năng lượng có thể giảm và hiệu quả tổng thể của tháp giải nhiệt có thể được cải thiện.

Hình 1: Sơ đồ hệ thống ứng dụng Ozone xử lý nước trong Tháp giải nhiệt (Cooling Tower)

 

Danh mục tin tức

Từ khóa

Messenger Zalo Hotline